იტვრითება ...

ეკოლოგიურად სუფთა გარემოსთვის 2016 წლიდან

logo
  • +995 591 70 40 10info@eco.ge
  • შ. ნუცუბიძის #129,თბილისი, საქართველო
  • ორშ - შაბ 9.00 - 19.00დაგვიკავშირდით
blog

წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემაში ჩამდინარე წყლის ჩაშვებისა და მიღების პირობებისა და დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ნორმების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1

„წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 93-ე მუხლის „ჰ.ვ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, დამტკიცდეს თანდართული ტექნიკური რეგლამენტი „წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემაში ჩამდინარე წყლის ჩაშვებისა და მიღების პირობებისა და დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ნორმები“. მუხლი 2 დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის პირველი სექტემბრიდან.

პრემიერ - მინისტრი მამუკა ბახტაძე

ტექნიკური რეგლამენტი წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემაში ჩამდინარე წყლის ჩაშვებისა და მიღების პირობები და დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ნორმები

ტექნიკური რეგლამენტის სრულად ნახვა.